Polish/Polski

Polish/Polski

Świadczenia i zaopatrzenie medyczne dla diabetyków objęte Medicare [PDF, 1725 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-POL - [PDF, 302 KB] (Revised December 2019)

Recepta na zdrowie [PDF, 156 KB]
Staying Healthy - 11100-POL - [PDF, 666 KB] (Revised September 2019)

Co to jest Medicare? [PDF, 667 KB]
What is Medicare - 11306-POL - [PDF, 380 KB] (Revised April 2020)

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare [PDF, 1247 KB]
Get help with your Medicare costs - 10126-POL - [PDF, 384 KB] (Revised June 2020)

Rzut oka na Medicare [PDF, 2394 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-POL - [PDF, 283 KB] (Revised July 2020)

Czy zako?czy?e? ju? przegl?d swojego rocznego planu Medicare? [PDF, 1265 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review?- 11220-POL - [PDF, 164 KB] (Revised September 2020)

4 programy, które moga dopomóc ci pokryc koszty opieki zdrowotnej [PDF, 338 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-POL - [PDF, 227 KB] (Revised April 2020)

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare [PDF, 11077 KB]

Medicare Supplement Insurance - 11575-POL - [PDF, 11 MB] (Revised June 2020)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne) [PDF, 1301 KB]

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 12.13 MB]

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne) [PDF, 1279 KB]

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 11.95 MB]

Zrozumienie planów Medicare Advantage [PDF, 3894 KB]

Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-POL [PDF, 3905 KB] (Revised November 2020)