Polish/Polski

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare [PDF, 1739 KB]
Get help with your Medicare costs - 10126-POL (Revised March 2022)

Medicare obejmuje: Zaopatrzenie dla chorych, usługi i programy profilaktyczne na temat cukrzycy [PDF, 4052 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-POL (Revised June 2022)

W trosce o zdrowie Świadczenia profilaktyczne Medicare [PDF, 183 KB]
Staying Healthy - Medicare's Preventive Services - 11100-POL (Revised September 2021)

Czy dokonałeś już rocznego przeglądu planu Medicare? [PDF, 1286 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review?- 11220-POL (Revised August 2022)

Czym jest Medicare? Czym jest Medicaid?
What is Medicare?  What is Medicaid? - 11306-POL (Revised May 2021)

4 Programy Mogące Pomóc Obniżyć Twoje Koszty Leczenia [PDF, 688 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-POL (Revised June 2022)

Rzut oka na Medicare [PDF, 2454 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-POL (Revised July 2021)

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare [PDF, 12075 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-POL (Revised December 2021)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne)
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne) [PDF, 1279 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Zrozumienie planów Medicare Advantage [PDF, 3894 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-POL (Revised November 2020)

Medicare pokrywa koszty szczepienia COVID-19 [PDF, 670 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-POL (October 2022)

Zabezpiecz się przed COVID-19 - Medicare pokrywa koszty szczepionki [PDF, 446 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-POL (March 2021)

Przynieś swoją kartę Medicare przy otrzymaniu szczepionki COVID-19 [PDF, 332 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-POL (March 2021)