Polish/Polski

Medicare obejmuje: Zaopatrzenie dla chorych, usługi i programy profilaktyczne na temat cukrzycy [PDF, 1713 KB]
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-POL (Revised December 2020)

W trosce o zdrowie [PDF, 156 KB]
Staying Healthy - 11100-POL (Revised September 2019)

Czym jest Medicare? Czym jest Medicaid? [PDF, 581 KB]
What is Medicare?  What is Medicaid? - 11306-POL (Revised May 2021)

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare [PDF, 1247 KB]
Get help with your Medicare costs - 10126-POL (Revised June 2020)

Rzut oka na Medicare [PDF, 2454 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-POL (Revised July 2021)

Czy dokonałeś już rocznego przeglądu planu Medicare? [PDF, 1265 KB]
Have you done your Yearly Medicare Plan Review?- 11220-POL (Revised September 2020)

4 Programy Mogące Pomóc Obniżyć Twoje Koszty Leczenia [PDF, 343 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-POL (Revised April 2021)

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare [PDF, 11077 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-POL (Revised June 2020)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne) [PDF, 1301 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne) [PDF, 1279 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Zrozumienie planów Medicare Advantage [PDF, 3894 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-POL (Revised November 2020)

Zabezpiecz się przed COVID-19 - Medicare pokrywa koszty szczepionki [PDF, 69 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-POL (March 2021)

Przynieś swoją kartę Medicare przy otrzymaniu szczepionki COVID-19 [PDF, 332 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-POL (March 2021)

Medicare pokrywa koszty szczepienia COVID-19 [PDF, 343 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-POL (April 2021)

Gdzie uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Medicare [PDF, 483 KB]
Where to Get Your Medicare Questions Answered - 02246-POL (June 2021)

Find out who to call about Medicare options, claims and more.