Polish/Polski

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare
Get help with your Medicare costs - 10126-POL (Revised March 2022)

Medicare obejmuje: Zaopatrzenie dla chorych, usługi i programy profilaktyczne na temat cukrzycy
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-POL (Revised June 2023)

W trosce o zdrowie Świadczenia profilaktyczne Medicare
Staying Healthy - Medicare's Preventive Services - 11100-POL (Revised March 2023)

Czy dokonałeś już rocznego przeglądu planu Medicare?
Have you done your Yearly Medicare Plan Review?- 11220-POL (Revised August 2022)

Czym jest Medicare? Czym jest Medicaid?
What is Medicare?  What is Medicaid? - 11306-POL (Revised May 2023)

4 Programy Mogące Pomóc Obniżyć Twoje Koszty Leczenia
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-POL (Revised June 2022)

Rzut oka na Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-POL (Revised July 2021)

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare
Medicare Supplement Insurance - 11575-POL (Revised December 2021)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne)
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne)
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Zrozumienie planów Medicare Advantage
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-POL (Revised November 2020)

Medicare pokrywa koszty szczepienia COVID-19
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine - 12117-POL (October 2022)

Zabezpiecz się przed COVID-19 - Medicare pokrywa koszty szczepionki
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-POL (March 2021)

Przynieś swoją kartę Medicare przy otrzymaniu szczepionki COVID-19
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine - 12123-POL (March 2021)