Հայերեն / Armenian

Մեդիքեյերի ծախսերի վճարումը շաքարարախտով հիվանդների պաշարների և ծառայությունների համար 
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-AR (Revised June 2022)

Առողջության պահպանումըԱռողջության պահպանումը Medicare-ի կանխարգելման ծառայություններըծառայությունները [PDF, 205 KB]
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services - 11100-AR (Revised September 2021)

Մեդիքեյերի տարեկան պլանի դիտարկումն 
Have you done your Yearly Medicare Plan Review? - 11220-AR (Revised August 2022)

Ի՞նչ է Medicare-ը Ի՞նչ է Medicaid-ը
What Is Medicare? What Is Medicaid? - 11306-AR (Revised May 2021)

4 ծրագիր, որ կարող է օգնել Ձեզ վճարել Ձեր բժշկական ծախսերը [PDF, 156 KB]
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-AR (Revised June 2022)

Թռուցիկ հայացք Մեդիքեյերի վրա 
A Quick Look at Medicare - 11514-AR (Revised July 2021)

 Ստացեք օգնություն Ձեր Ծերութըան Բժշկական Ապահովագրության ծախսերի համար 
Get Help with your Medicare costs - 10126-AR (Revised March 2022)

Medicare-ի լրացուցիչ ապահովագրություն [PDF, 12087 KB]
Medicare Supplement Insurance - 11575-AR (Revised December 2021)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «A» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 531 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «B» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 569 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance)

Medicare Advantage պլանները հասկանալը [PDF, 3740 KB]
Understanding Medicare Advantage Plans - 12026-AR (Revised November 2020)

Պաշտպանվե՛ք COVID-19-ից՝ Medicare-ը վճարում է պատվաստանյութի դիմաց [PDF, 472 KB]
Stay Protected from COVID-19 – Medicare Covers the Vaccine - 12118-AR (March 2021)

Բերե՛ք Ձեզ հետ Ձեր Medicare քարտը, երբ ստանալիս լինեք COVID-19 պատվաստումը [PDF, 353 KB]
Bring Your Medicare Card When You Get Your COVID-19 Vaccine  - 12123-AR (March 2021)

Medicare-ը փոխհատուցում է Քովիդ-19 պատվաստումը [PDF, 691 KB]
Medicare Covers the COVID-19 Vaccine  - 12117-AR (October 2022)