Gagana Sāmoa/Samoan

O le Fa’ailo a le Metikea Mo le Vāega A (Inisiua Falema’i) [PDF, 1009 KB]
Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 975 KB]

O le Fa’ailo a le Metikea Mo le Vaega B (Inisiua Falema’i) [PDF, 1049 KB]
Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 981 KB]