Skip Navigation

Polish/Polski

Polish/Polski

Krajowy program Medicare pocztowej dostawy dostawę zaopatrzenia do testów dla diabetyków
Medicare's National Mail-Order Program for Diabetic Testing Supplies - 11634-POL - [PDF, 547 KB]

Świadczenia i zaopatrzenie medyczne dla diabetyków objęte Medicare
Medicare’s Coverage of Diabetes Supplies & Services - 11022-POL - [PDF, 302 KB]

Recepta na zdrowie
Staying Healthy - 11100-POL - [PDF, 666 KB]

Co to jest Medicare?
What is Medicare - 11306-POL - [PDF, 380 KB]

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare
Get help with your Medicare costs - 10126-POL - [PDF, 384 KB]

Podstawowe fakty o planach Medicare i ochronie twoich danych osobowych
Quick Facts about Medicare Plans and Protecting Your Personal Information - 11147-POL - [PDF, 216 KB]

Rzut oka na Medicare
A Quick Look at Medicare - 11514-POL - [PDF, 283 KB]

Czy zako?czy?e? ju? przegl?d swojego rocznego planu Medicare?
Have you done your Yearly Medicare Plan Review?- 11220-POL - [PDF, 164 KB]

4 programy, które moga dopomóc ci pokryc koszty opieki zdrowotnej
4 Programs that Can Help You Pay Your Medical Expenses - 11445-POL - [PDF, 227 KB]

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare

Medicare Supplement Insurance - 11575-POL - [PDF, 11 MB]

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne)

Medicare Summary Notice for Part A (Hospital Insurance) [PDF, 12.13 MB]

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne)

Medicare Summary Notice for Part B (Medical Insurance) [PDF, 11.95 MB]